Δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα

Δράσεις προετοιμασίας, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης που διοργανώνονται από το σχολείο και απευθύνονται
στους/στις εκπαιδευτικούς, τους γονείς (ντόπιων και προσφύγων) και τους σχετιζόμενους φορείς και τα μέλη της
τοπικής κοινότητας για την υποδοχή προσφύγων.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Ο/η διευθυντής/ντρια με μια ομάδα εκπαιδευτικών επικοινωνούν με τον/την συντονιστή/στρια εκπαίδευσης προσφύγων και ενημερώνονται για το προφίλ των μαθητών/τριών προσφύγων στην περιοχή τους.
  2. Ο/η διευθυντής/ντρια ενημερώνει τον σύλλογο διδασκόντων για το προφίλ των μαθητών/τριών προσφύγων και των οικογενειών τους. Ο σύλλογος αποφασίζει και οργανώνει μια επιμόρφωση/ένα επιμορφωτικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης σε θέματα προσφύγων. (Ενδεικτικές προτάσεις: Δραστηριότητα: «Δεν ήρθα, έφυγα» ή «Πρόσφυγας – Γιατί βρίσκεται εδώ;» ή «Το σχολείο «Ελπίδα») Ο σύλλογος ορίζει μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών/συντονιστών των δράσεων καλωσορίσματος.
  3. Η ομάδα σε συνεργασία με όλο τον σύλλογο σχεδιάζει και οργανώνει τα επόμενα βήματα ως την έλευση των μαθητών/τριών προσφύγων. Ο σύλλογος υλοποιεί τις δράσεις τηρώντας το χρονοδιάγραμμα. (Ενδεικτικές προτάσεις: Δραστηριότητες «Δημιουργία και μετάφραση επιγραφών πινακίδων, κανόνων» ή/και «Δημιουργία Σχεδίου Δράσης»).
  4. Ο/η διευθυντής/ντρια και η ομάδα συντονισμού δράσεων καλεί τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών και τους ενημερώνει για τους/τις μαθητές/τριες πρόσφυγες και τις δράσεις που πρόκειται να κάνει το σχολείο. Επιπρόσθετα, μπορεί να διοργανωθεί από την ομάδα συντονισμού των εκπαιδευτικών εργαστήριο ευαισθητοποίησης γονέων. (Ενδεικτικές προτάσεις: Δραστηριότητα: «Δεν ήρθα, έφυγα» ή «Δέκα δάχτυλα» ή «Πρόσφυγας – Γιατί βρίσκεται εδώ;»)
  5. Ο/η διευθυντής/ντρια και η ομάδα συντονισμού δράσεων καλεί τους γονείς πρόσφυγες και τους ενημερώνει για τα πρακτικά θέματα του σχολείου, για τις δράσεις που πρόκειται να κάνει το σχολείο σχετικά. Από την συνεργασία με τον/τη ΣΕΠ καλούνται οι γονείς και προβλέπεται η παρουσία διερμηνέων αν χρειάζεται στις ομιλούσες γλώσσες των γονέων.

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στην ομάδα συντονισμού δράσεων και στο σύλλογο σχετικά με τις δράσεις υποδοχής των μαθητών/τριών προσφύγων – αποτίμηση και σχεδιασμός επόμενων βημάτων.

Διάρκεια: 4 εβδομάδες

Υλικά – πηγές:

Επικοινωνία με ΣΕΠ:https://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/ekpaideusi-prosfigon

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”