Πρόσφυγας- Γιατί βρίσκεται εδώ;

Εργαστήριο εκπαιδευτικών ή γονέων ή μικτό ενηλίκων διερεύνησης της γνώσης των ενηλίκων της κοινότητας για τα προβλήματα που οδήγησαν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στον τόπο τους.

Μέσω της βιωματικής μάθησης η ομάδα θα εμπλακεί σε ομαδικές δραστηριότητες και θα βιώσει όσα μία/ ένας πρόσφυγας έχει ζήσει, για να φτάσει στον τόπο του. Θα διερευνήσουν όσα γνωρίζουν και όσα δεν γνωρίζουν για την προέλευση των προσφύγων και την πορεία τους. Επίσης, θα αναστοχαστούν πιθανά στερεότυπα και προκαταλήψεις και θα συναισθανθούν του ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί.

Βήματα δραστηριότητας

 1. Η ομάδα κάθεται σε κύκλο και γνωρίζεται λέγοντας τα ονόματά τους και ένα επίθετο που αρχίζει με το ίδιο γράμμα του μικρού τους ονόματος που τους χαρακτηρίζει ή όχι, χωρίς να αποκαλύπτουν ποιο από τα δύο ισχύει. Σκοπός είναι να γνωριστούν και να αναστοχαστούν πώς τους/τις βλέπουν οι άλλοι και πώς αυτοί βλέπουν τους άλλους.
 2. Ο/η εμψυχωτής/τρια τους ζητά να περπατήσουν στον χώρο και όταν λέει ένα νούμερο να σχηματίζουν ομάδες με τον ίδιο αριθμό μελών. Σκοπός είναι να γίνουν 3 τουλάχιστον φορές ομάδες. Έτσι, με το περπάτημα θα νιώσουν σωματικά άνετα, γιατί αργότερα θα απαιτηθεί να εργαστούν και σωματικά, όχι μόνο νοητικά. Επίσης, με την προσπάθεια να βρουν τρόπο να σχηματίσουν ομάδες με συγκεκριμένο τρόπο θα συνεργαστούν, θα επινοήσουν τρόπους, θα βοηθήσουν. Στην τελευταία ανακοίνωση, ο/η εμψυχωτής/τρια ζητά οι ομάδες να πάρουν μία καρέκλα να καθίσουν μαζί, σχηματίζοντας κάθε ομάδα τον δικό της μικρό κύκλο, για να αρχίσουν τη συνεργασία τους.
 3. Ο/Η εμψυχωτής/τρια δίνει μία φωτογραφία μιας γυναίκας που φαίνεται ότι βρίσκεται σε δυσκολία και ζητά κάθε ομάδα να συζητήσει για 5 λεπτά και να αποφασίσει ποιο πρόβλημα νομίζει ότι αντιμετωπίζει η γυναίκα αυτή. Ζητά να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα, ώστε να ακουστούν στην ολομέλεια και να προκαλέσουν αναστοχασμό. Ρωτά σε κάθε ομάδα: «Γιατί το σκεφτήκατε αυτό; Και ποια χαρακτηριστικά της γυναίκας συντέλεσαν στην απόφασή σας;» Από τις απαντήσεις θα διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι ομάδες τη γυναίκα αυτή, πιθανές προκαταλήψεις και στερεότυπα.
 4. Ο/η εμψυχωτης/τρια διαβάζει ή προβάλλει με βιντεοπροβολέα στην ολομέλεια: «Με λένε Μαριάμ και είμαι πρόσφυγας στην πόλη αυτή. Έφτασα πριν ένα μήνα από τη χώρα μου, από την οποία έφυγα τρομαγμένη με όσα συμβαίνουν. Η ζωή μου βρισκόταν σε κίνδυνο». Ρωτά: «Τώρα που ξέρετε ποια είναι, τι λέτε για την απόφασή σας;» Γίνεται συζήτηση.
 5. Ο/Η εμψυχωτής/τρια σχεδιάζει ένα περίγραμμα ανθρώπου και στη συνέχεια ζητά κάθε ομάδα να αποφασίσει και να γράψει μία σκέψη της Μαριάμ. Δίνει 10 λεπτά να αποφασίσουν και στη συνέχεια ένας/μία από κάθε ομάδα γράφει τη σκέψη μέσα στο περίγραμμα. Όλοι/ες διαβάζουν τις σκέψεις που γράφτηκαν στο περίγραμμα. Ρωτά την ολομέλεια: «Γνωρίζετε τις αιτίες εκτόπισης, τις συνθήκες που αντιμετώπισαν στην πορεία τους οι πρόσφυγες, την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τώρα;» Σκοπός είναι να ακουστούν πληροφορίες και να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα περιέργειας και η ανάγκη για γνώση. Στη συνέχεια παρουσιάζει με ppt. πληροφορίες σχετικά με τους πρόσφυγες στον τόπο τους, αριθμούς, προέλευση, αιτίες εκτόπισης κ.λπ. (Πηγή: https://www.unhcr.org/gr/). Μετά την παρουσίαση ζητά από κάθε μέλος της ομάδας να σκεφτεί τώρα που ξέρει περισσότερα και να κάνει μία σκέψη για τη Μαριάμ και να τη γράψει έξω από το περίγραμμα. Όλοι/ες διαβάζουν τις σκέψεις που γράφτηκαν εκτός περιγράμματος.
 6. Ζητά από τις ομάδες να σκεφτούν και να σχηματίσουν ένα πολύ σύντομο δρώμενο, ενός λεπτού, με διάλογο και συμμετοχή όλων των μελών, που να αναδεικνύει μία από τις παρακάτω στιγμές από τη ζωή της Μαριάμ. Ο/η εμψυχωτής/τρια αναθέτει ανάλογα μία ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων: Η Μαριάμ στον τόπο της, πριν το πρόβλημα. Η Μαριάμ εκτοπίζεται τρομαγμένη. Η Μαριάμ φτάνει στη χώρα μας/στον τόπο μας. Η Μαριάμ ζει στην πόλη μας. Η Μαριάμ μας συναντά. Οι ομάδες προετοιμάζουν (30 λεπτά) το δρώμενό τους και μετά παρουσιάζονται στη σειρά σχηματίζοντας σε στιγμιότυπα τη ζωή της Μαριάμ.
 7. Ανατροφοδότηση και αναστοχαστικός κύκλος: Πώς νιώσατε; Πώς νιώθετε για τη Μαριάμ; Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετώπισε για να φτάσει στην πόλη μας; Τι άφησε πίσω της; Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει στην πόλη μας; Πώς μπορεί να βρει υποστήριξη; Πώς να νιώθει για εμάς; Τι νιώθουμε εμείς για αυτήν; Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτήν; Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι/ες μαζί ως σχολική κοινότητα;

Αποτίμηση

Αναστοχαστικός κύκλος στο τέλος του εργαστηρίου.

Διάρκεια: 180 λεπτά

Υλικά:

 1. Παρουσίαση ppt. με στοιχεία για τους πρόσφυγες της χώρας/της πόλης. (Πηγή: https://www.unhcr.org/gr/
 2. Εικόνα/φωτογραφία της Μαριάμ.
 3. Χαρτί σεμιναρίου ή πίνακας.
 4. Ηλεκτρονικός υπολογιστής.
 5. Βιντεοπροβολέας.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”