Αναστοχασμός: Πόσο έτοιμος/η είμαι να υποδεχθώ παιδιά  πρόσφυγες στο σχολείο;

Προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας που υποδέχεται μαθητές/τριες πρόσφυγες. Σκοπός είναι να διαπιστωθούν προσωπικές ανάγκες, αλλά και του συνόλου των εκπαιδευτικών και να αναζητηθούν πηγές στις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, για να σχεδιαστεί ένα άμεσο πρόγραμμα κάλυψης αναγκών, ώστε να αναπτυχθούν α) οι επάρκειες στη διαπολιτισμική και διαφοροποιημένη διδασκαλία και β) συμπεριληπτική λειτουργία σχολείου και τάξης.

Βήματα δραστηριότητας

 1. Δημιουργείται στη σχολική μονάδα συντονιστική ομάδα εκπαιδευτικών για την υποδοχή των προσφύγων. Ενημερώνει την κοινότητα για την «Κλίμακα μέτρησης των ικανοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού» που βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς να διαπιστώσουν τις ανάγκες ανάπτυξης και βελτίωσης σε έξι βασικούς τομείς ικανοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού. Απαντούν όλοι/ες το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις της 5-βαθμης κλίμακας (από «Διαφωνώ απολύτως» έως «Συμφωνώ απολύτως»).
 2. Η συντονιστική ομάδα αναλύει τα αποτελέσματα και παρουσιάζει τα ευρήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα γραπτά. Προτείνεται να οργανωθεί συνάντηση, ώστε να ενημερωθούν και να σχεδιάσουν τους άξονες της δράσης τους, που μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: α) Αναζήτηση πηγών στους κρατικούς φορείς για το θεσμικό πλαίσιο, και προγραμμάτων με θεωρία και πράξη της διδακτικής μεθοδολογίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της διαφοροποιημένης μάθησης και της εκπαίδευσης προσφύγων. β) Αναζήτηση διδακτικών προσεγγίσεων των Α.Π.Σ. των μαθημάτων ειδικά για πρόσφυγες μαθητές. γ) Πρόσκληση θεσμών, οργανισμών, ομάδων και κοινοτήτων να συμβάλλουν με τα προγράμματά τους στην επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. δ) Αναζήτηση των χώρων που ζουν τα παιδιά είτε σε δομές, είτε σε χώρους φιλοξενίας και επίσκεψη αυτών. ε) Σύνδεση με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων ή κρατικούς υπεύθυνους για την εκπαίδευση των προσφύγων. στ) Αναζήτηση δομών και οργανώσεων που αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στη διερμηνεία στις γλώσσες των προσφύγων. ζ) Προετοιμασία του σχολικού χώρου με μεταφράσεις των πινακίδων, των ταμπελών, των οδηγιών κ.λ.π.

Αποτίμηση

Η συντονιστική ομάδα φροντίζει να συντάξει ένα δελτίο προσωπικών αναφορών για να συμπληρώνει κάθε εκπαιδευτικός τα βήματα που κάνει στην προετοιμασία του/της για την υποδοχή των προσφύγων και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού.

Διάρκεια: 1 εβδομάδα

Υλικά – Πηγές :

 1. Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών (Google Form).
 2. Προγράμματα online επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς:
  • https://training.stepup-dc.eu/sessions/ Ανοιχτής πρόσβασης πλατφόρμα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) με επιμορφωτικό υλικό και δραστηριότητες εκπαίδευσης στην προαγωγή των ικανοτήτων για δημοκρατικό πολιτισμό μέσω των μαθημάτων του ΑΠΣ στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του KA2 Erasmus+ [2019-1-EL01-KA203-062449] Student Teachers’ Practices for Democratic Culture του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Leeds Beckett University, European Wergeland Centre, Agora https://www.stepup-dc.eu/
  • https://alp.teach4integration.gr/ Ανοιχτής πρόσβασης πλατφόρμα με σκοπό να αντιμετωπίσει τα ζητήματα εκπαιδευτικής συμπερίληψης στην κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) για έφηβους/ες μαθητές/ριες με προσφυγική ή μεταναστευτική εμπειρία. To Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Μάθησης (Accelerated Learning Program, ALP) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τη UNICEF και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  • http://iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon Η επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Ελλάδας για την εκπαίδευση των προσφύγων.
  • https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko Εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα για την εκπαίδευση προσφύγων.
  • https://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko Εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα για την εκπαίδευση προσφύγων.
   • https://humanrightsforbeginners.gr/ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση του δημοκρατικού πολιτισμού και την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας στο σχολικό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
    • https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/resources Πλούσιο υλικό για εκπαιδευτικούς με σκοπό τον αναστοχασμό και την προαγωγή των ικανοτήτων δημοκρατικού πολιτισμού στα σχολεία. Προσφέρει και πολλές άλλες πηγές.
     • https://www.living-democracy.com/el/ Σε πολλές γλώσσες υλικό και πηγές για τη δημοκρατική παιδεία στην προσχολική, δημοτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υλικό ειδικά για διευθυντές και γονείς.
      • https://practice-school.eu/oer-radicalisation-prevention-programme/ Ανοιχτής πρόσβασης πλατφόρμα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις διαπολιτισμικές ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην εφαρμογή της συμπερίληψης. KA2 Erasmus+ [2018-1-IT02-KA201-048442].
       • https://backpackid.eu/el/#section-2 Υλικό για εκπαιδευτικούς (σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες), με στόχο να διευκολύνει την κοινωνική συμπερίληψη και την διαπροσωπική και διομαδική κατανόηση στο σχολικό περιβάλλον.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”