Το Σχολείο «Ελπίδα»

H κοινότητα του σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντής/ντρια) στο εργαστήριο θα εργαστούν ομαδικά με μία μελέτη περίπτωσης, του σχολείου «Ελπίδα». Έτσι, θα διερευνήσουν και θα συζητήσουν τα ζητήματα που προκύπτουν από την έλευση μαθητών/τριών προσφύγων στο σχολείο και θα προτείνουν τρόπους διαχείρισης τους με σκοπό τη δημιουργία συμπεριληπτικού κλίματος στο σχολείο που εξασφαλίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση στα παιδιά πρόσφυγες.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Σε ομάδες των 4-5 ατόμων τα άτομα που συμμετέχουν διαβάζουν αντίγραφα της ιστορίας του σχολείου «Ελπίδα» και του φύλλου εργασίας.
  2. Αφού διαβάσουν, σημειώνουν την πρώτη στήλη (προβλήματα) για κάθε ομάδα ανθρώπων και πιθανές λύσεις για κάθε πυλώνα όπου η κάθε μία αντιστοιχεί (διδασκαλία και μάθηση, διοίκηση και σχολικός πολιτισμός, συνεργασία με την κοινότητα).
  3. Γίνεται αναστοχαστική συζήτηση για το δικαίωμα της εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των διαφορετικών ατόμων, τη συλλογική και ατομική ευθύνη.

Αποτίμηση

Αναστοχαστικός κύκλος στο τέλος της δραστηριότητας.

Διάρκεια: 45-60 λεπτά

Υλικά:

  1. αντίγραφα από την ιστορία του σχολείου «Ελπίδα»
  2. αντίγραφα από το φύλλο Εργασίας.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”