Δεν ήρθα, έφυγα

Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συνδέσουν την προσωπική τους ζωή με την προσφυγική συνθήκη, εντοπίσουν τις επιπτώσεις της προσφυγιάς στη ζωή κάθε ανθρώπου και διακρίνουν τη στερεοτυπική παρουσίαση των προσφύγων στην κοινωνία.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Σε ομάδες 4-6 μελών, κάθε ένα  μέλος χωρίζει ένα Α4 σε τέσσερα τεταρτημόρια.
  2. Κλείνουν τα μάτια και ακούν τη διήγηση της επιμορφώτριας/τη για μια καθημερινή μέρα στο σχολείo.
Η διήγηση

3. Καταγράφουν στα αντίστοιχα τεταρτημόρια: 4 μικρά αντικείμενα που τους αρέσει που έχουν, 4 πρόσωπα που θα σκεφτούν μέσα στη μέρα τους, 4 ιδιότητες που ασκούν στη διάρκεια της μέρας και 4 μεγάλα αγαπημένα τους υπάρχοντα.

4. Διαβάζουν και συζητούν όσα έγραψαν.

5. Ανακοινώνεται: «Πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα σας για άγνωστο χρονικό διάστημα γιατί κινδυνεύετε».

6. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες; – Καταιγισμός ιδεών και καταγραφή.

7. «Πέρασε ένας χρόνος, έχετε εγκαταλείψει τη χώρα σας. Επιστρέψτε στον πίνακα που φτιάξατε ατομικά και διαγράψτε όσα από τα αναγραφόμενα δεν έχετε πια».

8. Συζήτηση στην ολομέλεια με πιθανές ερωτήσεις π.χ.: Τι αλλάζει στη μέρα σας; Πώς αισθάνεστε για αυτό; Πόσο εύκολο/δύσκολο ήταν να αντικαταστήσετε ανθρώπους, δίκτυα, ιδιότητες;

Αποτίμηση

Συζήτηση για τις διαπολιτισμικές διαφορές των μαθητών προσφύγων στο σχολείο και τρόπους ευαισθητοποίησης γι’ αυτές.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Υλικά:

  1. Φύλλα Α4
  2. Στιλό μολύβι για κάθε μέλος
  3. Πίνακας ή χαρτί σεμιναρίου, stand

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”