Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών/τριών για το σχολικό κλίμα σε σχέση με τη συμπερίληψη

Με πρωτοβουλία ομάδας εκπαιδευτικών, διερευνώνται οι αντιλήψεις των μαθητών/τριών του σχολείου για το σχολικό κλίμα του σχολείου τους σε σχέση με τη συμπερίληψη.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα αναδείξει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και πιθανά ζητήματα τα οποία αν δεν θεραπευθούν θα αντιμετωπίσουν και οι πρόσφυγες. Τα αποτελέσματα θα επικοινωνηθούν με τους μαθητές/τις μαθήτριες σε σύντομο εργαστήριο ώστε να ξεκινήσει ο μετασχηματισμός και η αλλαγή, αν χρειάζεται.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Η ομάδα εργασίας των εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου, ενημερώνει τη μαθητική κοινότητα για τη δραστηριότητα. Το ερωτηματολόγιο δίνεται στους γονείς για την έγγραφη συγκατάθεσή τους.
  2. Η μαθητική κοινότητα απαντά στο ερωτηματολόγιο διαδικτυακά και η ομάδα εργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα.
  3. Οργανώνεται εργαστήριο εκπαιδευτικών και μαθητριών/των για παρουσίαση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση αναγκών – πιθανών αξόνων δράσης. Προτείνεται να ακολουθήσει η Δραστηριότητα: “Το σχολείο Ελπίδα”.

Αποτίμηση

Δημιουργία σύντομου ερωτηματολογίου με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που θα δοθεί στο τέλος του εργαστηρίου σε όλα τα άτομα.

Διάρκεια: 2 εβδομάδες

Υλικά – Πηγές:

  1. “Η ζωή μετά το κοντέινερ’’ Στεργίου – Σιμόπουλος (2019)
  2. ερωτηματολόγιο (διαθέσιμο συνημμένο παρακάτω).

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Πριν”