Ποια είναι η θέση μου

H κοινότητα του σχολείου (διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς, φορείς της τοπικής κοινωνίας) με βιωματικό τρόπο θα διερευνήσουν στη διάρκεια της δραστηριότητας τις πεποιθήσεις και προκαταλήψεις τους για διάφορα ζητήματα του προσφυγικού φαινομένου και θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να ακούσουν διαφορετικές οπτικές.

Βήματα δραστηριότητας

 1. Ο/η εκπαιδευτικός προετοιμάζει δηλώσεις που προκαλούν προβληματισμό (π.χ. Όσοι γεννιούνται στην Ελλάδα πρέπει να παίρνουν αυτόματα την ιθαγένεια και χωρίζει με μια διαχωριστική γραμμή τον χώρο με τις ενδείξεις “ΣΥΜΦΩΝΩ”και “ΔΙΑΦΩΝΩ” σε μία Α4 αντίστοιχα.
 2. Για κάθε δήλωση που διαβάζει, οι συμμετέχοντες καλούνται να σταθούν στο χώρο που έχει δημιουργηθεί ανάλογα με το αν συμφωνούν ή διαφωνούν.
 3. Μετά από κάθε δήλωση, οι συμμετέχοντες καλούνται να εξηγήσουν γιατί πήραν τη θέση που πήραν. Μετά από κάθε επιχείρημα που ακούγεται, μπορούν να αλλάξουν θέση αν άλλαξαν γνώμη.
 4. Συζήτηση στην ολομέλεια με πιθανές ερωτήσεις π.χ.:
  • Πώς νιώσατε με τις δηλώσεις;
  • Ήταν εύκολη κάθε φορά η απόφαση;
  • Αν μετακινηθήκατε, τι σας έκανε να αλλάξετε άποψη;

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στο τέλος του εργαστηρίου.

Διάρκεια: 20-25 λεπτά

Υλικά:

 1. Σύντομη λίστα με αμφιλεγόμενες δηλώσεις, όχι περισσότερες από 5 ή 6 (παραδείγματα στο συνημμένο παρακάτω).
 2. Δύο κόλλες με τις λέξεις “ΔΙΑΦΩΝΩ”, “ΣΥΜΦΩΝΩ”.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Αφού”