Ο κόσμος που ονειρεύομαι

H κοινότητα του σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) θα δημιουργήσουν μαζί την απεικόνιση του κόσμου, όπως τον βλέπουν και τον βιώνουν, αλλά και του κόσμου που ονειρεύονται. Θα αναστοχαστούν τρόπους ατομικούς και συλλογικούς για να φτιάξουν τον κόσμο που ονειρεύονται.

Βήματα δραστηριότητας

 1. Δίνονται σε ομάδες περίπου 4 ατόμων  χαρτί σεμιναρίου, εφημερίδες, περιοδικά, κόλλα, ψαλίδια και μαρκαδόροι. Τους ζητείται να κουβεντιάσουν και να δημιουργήσουν μαζί ένα κολάζ (με φωτογραφίες, κείμενα, λεζάντες, λέξεις, ζωγραφιές) από τον κόσμο και την κοινωνία τους όπως τη βιώνουν.
 2. Όταν τελειώσουν αναρτούν τα κολάζ σε εμφανές σημείο και ο/η επιμορφωτής/τρια τους δίνει λίγο χρόνο να τα κοιτάξουν. Στη συνέχεια σε ολομέλεια τους κάνει αναστοχαστικές ερωτήσεις όπως: Τι συμβαίνει στον κόσμο; Τι βλέπετε στα κολάζ; Τι συναισθήματα σας προκαλούν αυτά που βλέπετε; Είμαστε υπεύθυνοι για όσα βλέπουμε; Για κάποια από αυτά; Σε ποιο βαθμό; Με ποιο τρόπο έχουμε συμβάλλει στην πραγματικότητα γύρω μας;
 3. Ο/η επιμορφωτής/τρια ζητά να ξαναγυρίσουν στις ομάδες τους και να επιλέξουν νέες εικόνες, κείμενα, λέξεις, λεζάντες, ζωγραφιές για να φτιάξουν ένα κολάζ του κόσμου που ονειρεύονται.
 4. Όταν τελειώσουν, αναρτούν τα κολάζ σε εμφανές σημείο και δίνεται χρόνος να τα κοιτάξουν. Σε ολομέλεια:Τι διαφορετικό έχει αυτός ο κόσμος;
  • Τι συναισθήματα σας προκαλεί;
  • Πώς μπορείτε να συμβάλλετε ατομικά για να πάτε από τον κόσμο του τώρα στον κόσμο που ονειρεύεστε;
  • Με ποιους συλλογικούς τρόπους και πρακτικές μπορείτε να δημιουργήσετε τον κόσμο που ονειρεύεστε;
  • Στην προσωπική σας ζωή; Στην επαγγελματική σας ζωή; Στην κοινότητα/γειτονιά σας;

Αποτίμηση

Οι δύο αναστοχαστικές συζητήσεις στο δεύτερο και τέταρτο βήματα.

Διάρκεια: 90 λεπτά ή δύο εργαστήρια 60 λεπτά

Υλικά:

 1. Χαρτιά σεμιναρίου ή χαρτί του μέτρου κομμένο σε μεγάλα κομμάτια.
 2. εφημερίδες, περιοδικά
 3. κόλλες
 4. ψαλίδια
 5. μαρκαδόροι.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Αφού”