Δράσεις συμπερίληψης στο σχολείο ΙI

Το σχολείο διοργανώνει δράση/δράσεις στην οποία/ στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές/τριες του σχολείου (είτε μέρος τους, είτε όλοι ανάλογα την δράση) με στόχο την συμπερίληψη μαθητών/τριών προσφύγων.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Δημιουργία ομάδας συντονισμού δράσης. Ενημέρωση συλλόγου και άδεια από σύλλογο και διευθυντή/ντρια.
  2. Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί οργανώνουν την προετοιμασία της δράσης (ποια/ες ομάδα/ες μαθητών θα συμμετάσχουν, πώς θα προετοιμαστούν, ποια θα είναι τα βήματα της δράσης και πώς θα υλοποιηθούν).
  3. Προετοιμασία μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για τη δράση και τα στάδια υλοποίησής της.
  4. Δημιουργώντας ιστορίες: Οι εκπαιδευτικοί καλούν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετάσχουν στην δημιουργία μιας κοινής ιστορίας ή μιας σειράς ιστοριών με αφόρμηση ένα ερέθισμα (μια έκθεση ζωγραφικής, μια φωτογραφία, ένα μουσικό κομμάτι, μια ιστορική μέρα, μια θεατρική παράσταση κ.ο.κ. Αρχικά οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες. Στη συνέχεια δίνονται το θέμα και οι οδηγίες συνεργασίας και συγγραφής. Γράφονται οι ιστορίες και στη συνέχεια μεταφράζονται στις γλώσσες των μαθητών/τριών της ομάδας. Αποφασίζεται από κοινού από την ομάδα με ποιον τρόπο θα μοιραστούν αυτές τις ιστορίες: σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, σε εφημερίδα, περιοδικό ή blog, σε ηχητική μορφή (podcast) ή βίντεο. Οργανώνονται (σε ομάδες αν χρειάζεται, σε συγκεκριμένες δράσεις, σε συγκεκριμένο χρόνο) οι σχετικές δράσεις ανάλογα με τον τρόπο δημοσίευσης (π.χ. αν πρόκειται για ανάρτηση των ιστοριών με podcast κάποια ομάδα αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις ιστορίες, κάποια να βρει το μέσο ηχογράφησης και να ηχογραφήσει, κάποια αναλαμβάνει την αφήγηση κ.ο.κ.).
    • Δημιουργώντας μια έντυπη ή ψηφιακή εφημερίδα /ραδιοφωνική εκπομπή-σταθμός: Οι εκπαιδευτικοί καλούν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας ή/και ενός σχολικού ραδιοφωνικού σταθμού. Αρχικά, οι μαθητές/τριες καλούνται να κάνουν έρευνα και μελετούν άλλες εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Οι μαθητές/τριες προτείνουν ιδέες για το ύφος και τον τρόπο λειτουργίας. Ορίζονται οι ρόλοι (ομάδες) στην εφημερίδα/ραδιοφωνικό σταθμό, μία ομάδα αρχισυντακτών, μία τεχνικών-παραγωγής και μία δημοσιογράφων-ρεπόρτερ. Οι ομάδες συναντώνται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και ορίζουν αρμοδιότητες και δράσεις που θα υλοποιήσουν σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Σκοπός εί-ναι α) η ομάδα των τεχνικών-παραγωγών να φροντίσει, ώστε να παραχθεί η ηλεκτρονική ή έντυπη εφημερίδα ή να εξασφαλίσει τη διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή ή εκπομπή σε κάποιο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, β) η ομάδα των αρχισυντακτών είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την ανάθεση των θεμάτων και στηλών, αλλά και τον συντονισμό των δημοσιογράφων-ρεπόρτερ. Φυσικά, συμμετέχουν και οι ίδιοι/ες στην έρευνα και την παραγωγή και γ) η ομάδα των δημοσιογράφων ερευνά, συγγράφει, κάνει ρεπορτάζ κ.ά. για τη εφημερίδα ή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
  5. Διοργανώνεται μια εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων με σκοπό τη διάχυση και την επικοινωνία της στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα.

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στην τάξη:

  • Τι συναισθήματα μου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου/φυτέματος;
  • Τι συναισθήματα μου δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της δράσης;
  • Τι σκέψεις έκανα σχετικά; Τι κρατάω;

Διάρκεια: 1 εβδομάδα – 1 σχολική χρονιά

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Αφού”