Δράσεις συμπερίληψης στο σχολείο I

Το σχολείο διοργανώνει δράση/δράσεις στην οποία/ στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές/τριες του σχολείου με στόχο τη συμπερίληψη μαθητών/τριών προσφύγων.

Ιδέες και εναλλακτικές:

 1. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών αποφασίζει, ώστε ό,τι χρειάζονται οι μαθητές/τριες στη ζωή τους στο
  σχολείο να υπάρχει στις μητρικές γλώσσες όλων των παιδιών και ορίζει ομάδα εργασίας από τα
  μέλη του γι’ αυτό τον σκοπό (ο αριθμός των μελών εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του
  σχολείου). Ύστερα από συνέλευση θέτει το θέμα της προσβασιμότητας του σχολείου και της θετικής
  στάσης του σχολείου με την συμπερίληψη των γλωσσών καταγωγής τους για παιδιά που έχουν
  γραμματισμό στην πρώτη γλώσσα τους, είτε όχι.
  Η ομάδα εργασίας ανακοινώνει στην μαθητική κοινότητα την απόφαση και της ζητά να εκλέξει
  αντιπροσωπευτική ομάδα συνεργασίας γι’ αυτόν τον σκοπό (ο αριθμός των μελών καθορίζεται από
  την ομάδα εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου).

α) Δημιουργώντας έναν κήπο

Εάν το σχολείο έχει κάποιο εξωτερικό χώρο με χώμα, μια δράση μπορεί να είναι η δημιουργία ενός κήπου. Οι μαθητές/τριες φυτεύουν ένα σπόρο ή ενα δενδρύλλιο και το προσέχουν, το φροντίζουν και το παρακολουθούν να μεγαλώνει. Η ιδέα της δράσης είναι ότι οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε μια κοινή δράση που αφορά το σχολείο τους. Ιδιαίτερα οι μαθητές/τριες πρόσφυγες σε περίπτωση που φύγουν αφήνουν κάτι πίσω τους το οποίο έχει ζωή και το φροντίζει η υπόλοιπη κοινότητα του σχολείου.

Βήματα δραστηριότητας

 • Δημιουργία ομάδας συντονισμού δράσης. Ενημέρωση συλλόγου και άδεια από σύλλογο και διευθυντή/ντρια.
 • Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί οργανώνουν την προετοιμασία της δράσης (ποια/ες ομάδα/ες μαθητών/τριών θα συμμετάσχουν, πώς θα προετοιμαστούν, ποια θα είναι τα βήματα της δράσης και πως θα υλοποιηθούν).
 • Προετοιμασία μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους μαθητές/τριες για τη δράση και τα στάδια υλοποίησής της.
 • Οι εκπαιδευτικοί προμηθεύονται τους σπόρους ή τα δεντρύλλια και τα φυτεύουν με τους/τις μαθητές/τριες. Φροντίζουν πότε θα ποτίζονται και ποιος και πώς θα τα φροντίζει.
 • Κάθε μήνα οι ομάδες παρακολουθούν το μεγάλωμα των φυτών/δέντρων.
 • (προαιρετικό βήμα): Δημιουργία ενός blog: Κάθε μαθητής/τρια ανεβάζει την πρόοδο του φυτού/ δέντρου του. Εάν κάποιος από τους μαθητές/τριες (πρόσφυγες ή άλλος) φύγει από το σχολείο και μετακινηθεί σε άλλο τόπο, ορίζει κάποιον/αν συμμαθητή/τριά του ως φροντιστή του φυτού/δέντρου του. Ο/Η φροντιστής στέλνει στον/στην μαθητή/τρια updates μέσω του blog ή των social media.

β) Δημιουργώντας μια εικαστική έκθεση με έργα μαθητών/τριών

Βήματα δραστηριότητας

 • Δημιουργία ομάδας συντονισμού δράσης. Ενημέρωση συλλόγου και άδεια από σύλλογο και διευθυντή/ντρια.
 • Οι υπεύθυνο/ες εκπαιδευτικοί οργανώνουν την προετοιμασία της δράσης (ποια/ες ομάδα/ες μαθητών/τριών θα συμμετάσχουν, πώς θα προετοιμαστούν, ποια θα είναι τα βήματα της δράσης και πώς θα υλοποιηθούν).
 • Προετοιμασία μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους μαθητές/τριες για τη δράση και τα στάδια υλοποίησής της.
 • Οι μαθητές/τριες δημιουργούν τα έργα τους. Τα έργα μπορεί να είναι σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική, video, φωτογραφία κ.ά. Τα θέματα μπορεί να σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την συμπερίληψη, τις σχέσεις, την φιλία, τα όνειρα, τα ταξίδια κ.ά. Κάθε μαθητής/τρια που συμμετέχει δίνει έναν τίτλο στο έργο.
 • Αποφασίζεται ο χώρος της έκθεσης. Τα έργα τοποθετούνται και διοργανώνεται μια σχετική εκδήλωση όπου οι μαθητές/τριες ξεναγούν το κοινό (τους υπόλοιπους μαθητές/τριες του σχολείου, τους γονείς κ.α.) στην έκθεση και εάν το επιθυμούν σχολιάζουν τα έργα τους στους επισκέπτες. Η έκθεση μπορεί να είναι δια ζώσης ή ψηφιακή.

γ) Δημιουργώντας μια γωνία με θέμα την συμπερίληψη/ το δέντρο της συμπερίληψης/τον τοίχο της συμπερίληψης

Βήματα δραστηριότητας

 • Δημιουργία ομάδας συντονισμού δράσης. Ενημέρωση συλλόγου και άδεια από σύλλογο και διευθυντή/ντρια.
 • Οι υπεύθυνο/ες εκπαιδευτικοί οργανώνουν την προετοιμασία της δράσης (ποια/ες ομάδα/ες μαθητών θα συμμετάσχουν, πώς θα προετοιμαστούν, ποια θα είναι τα βήματα της δράσης και πώς θα υλοποιηθούν).
 • Προετοιμασία μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες για τη δράση και τα στάδια υλοποίησης της.
  • Η γωνία της συμπερίληψης: Επιλέγεται κάποια γωνία του σχολείου και οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν με ποιον τρόπο θα διακοσμήσουν την συγκεκριμένη γωνία. Μπορεί να διακοσμηθεί με φράσεις και λέξεις στις γλώσσες όλων των μαθητών/τριών, με εικαστικές δημιουργίες σχετικές με τη συμπερίληψη, δημιουργία βιβλιοθήκης με βιβλία από όλες τις χώρες καταγωγής των μαθητών/τριών κ.ά.
  • Το δέντρο της συμπερίληψης: Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών γράφουν (σε όποια γλώσσα θέλουν) σκέψεις, φράσεις, ευχές σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κόσμο όπως τον ονειρεύονται, τα δικαιώματα του παιδιού κ.ά. σε χαρτόνια (ή άλλες κατασκευές που μπορούν να κρεμαστούν). Επιλέγεται ένα δέντρο στο σχολείο ή δημιουργείται ένα εικαστικά. Οι μαθητές/τριες κρεμούν στο δέντρο (ως καρπούς) τα γραπτά τους. Διοργανώνεται μια δράση παρουσίασης του δέντρου ή κάθε μαθητής/τρια μπορεί να διαβάζει ελεύθερα τους καρπούς του δέντρου.
  • Ο τοίχος της συμπερίληψης: Επιλέγεται ένας τοίχος στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί με τους/τις μαθητές/τις μαθήτριες επιλέγουν με ποιον τρόπο θα διακοσμηθεί ο τοίχος. Εάν επιλέξουν εικαστικές δημιουργίες: Οι μαθητές/τριες δημιουργούν τα έργα τους. Τα έργα μπορεί να είναι σχέδιο, ζωγραφική, φωτογραφία κ.ά. Τα θέματα μπορεί να σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμπερίληψη, τις σχέσεις, την φιλία, τα όνειρα, τα ταξίδια κ.ά. Τα έργα τοποθετούνται και σταδιακά προστίθενται και νέα έργα. Εάν επιλέξουν graffiti: λαμβάνονται οι κατάλληλες άδειες, η ομάδα μαθητών/τριών και οι εκπαιδευτικοί της δράσης επιλέγουν το θέμα, το στυλ και γίνεται η επαφή με καλλιτέχνες του graffiti ή με κάποιον εκπαιδευτικό ή μαθητές/τριες που γνωρίζουν και μπορούν να ζωγραφίσουν/κάνουν graffiti.
 • Διοργανώνεται μια εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων με σκοπό τη διάχυση και την επικοινωνία της στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα.

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στην τάξη:

 • Τι συναισθήματα μου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου/φυτέματος.
 • Τι συναισθήματα μου δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της δράσης.
 • Τι σκέψεις έκανα σχετικά; Τι κρατάω;

Αναστοχαστική συζήτηση στον Σύλλογο Διδασκόντων

 • Πώς λειτούργησε η συνεργασία των εκπαιδευτικών;
 • Πώς λειτούργησε η συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών;

Διάρκεια: 1 εβδομάδα – μία σχολική χρονιά

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Αφού”