Μουσικές καρέκλες

H κοινότητα του σχολείου (διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς, φορείς της τοπικής κοινωνίας) θα διερευνήσει τις πεποιθήσεις και προκαταλήψεις τους μέσα από ένα παιχνίδι επιχειρηματολογίας και θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και να ακούσει διαφορετικές οπτικές ενός θέματος.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Ο χώρος προετοιμάζεται με διασκορπισμένες καρέκλες αντικριστά σε ζεύγη.
  2. Όσο η μουσική παίζει, οι συμμετέχοντες/ουσες περπατάνε ή ακόμη και χορεύουν. Στη συνέχεια, όταν σταματήσει η μουσική, κάθονται γρήγορα στην καρέκλα που βρίσκεται πιο κοντά τους, καταλήγοντας σε αντικριστά ζευγάρια.
  3. Διαβάζεται δυνατά μια αμφιλεγόμενη δήλωση (π.χ. Τα κορίτσια απαγορεύεται να φοράνε μαντίλες στο σχολείο). Το άτομο που κάθισε πρώτο, θα έχει ένα λεπτό για να πει στο ζευγάρι του την άποψή του για το θέμα. Στη συνέχεια, εκφράζεται το δεύτερο άτομο του ζευγαριού. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, όσες και οι δηλώσεις ή όσο επιτρέπει ο χρόνος.
  4. Αναστοχασμός σε κύκλο: Πώς νιώσατε με τις δηλώσεις; Πώς νιώσατε, όταν ακούγατε το άλλο άτομο; Θέλατε σε κάποιες περιπτώσεις να απαντήσετε ή να αντιδράσετε; Γιατί; Πώς νιώσατε που δεν μπορούσατε να μιλήσετε ή να αντιδράσετε; Όσα ακούγατε από το άλλο άτομο σας έβαλαν στη θέση να ξανασκεφτείτε τη δική σας θέση για το ζήτημα των προσφύγων;

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στο τέλος.

Διάρκεια: 30 λεπτά

Υλικά:

  1. εξοπλισμός αναπαραγωγής μουσικής
  2. σύντομη λίστα με αμφιλεγόμενες δηλώσεις, όχι περισσότερες από 5 ή 6 (παραδείγματα στο συνημμένο παρακάτω).

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Αφού”