Μέντορες στο σχολείο (μαθητές/τριες και γονείς)

Εργαστήριο γονέων ή μαθητών/τριών ή μικτό των δύο ομάδων με σκοπό την εκπαίδευση στη μεντορεία μεταξύ ομοτίμων ώστε στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας να αναπτυχθούν peer to peer σχέσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης. Στην ομάδα συμμετέχουν, όσο είναι δυνατό και παιδιά και γονείς πρόσφυγες (θα ήταν καλό να υπάρχουν οι διερμηνείς στη γλώσσα τους).

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες/χουσες γνωρίζονται και ορίζουν τις έννοιες του/της «μέντορα» και της «μεντορικής σχέσης». Αναστοχάζονται την αναγκαιότητα και σημαντικότητα του ρόλου του/της μέντορα στη δική τους σχολική κοινότητα για την υποστήριξη της συμπερίληψης των προσφύγων. Δεσμεύονται ώστε προγραμματισμένα να συντελέσουν μέσω της μεντορείας, όταν χρειαστεί, στην υποστήριξη των προσφύγων για θέματα που αφορούν τη συμπερίληψη στο σχολείο.

Ποιοί είμαστε;

Βήματα δραστηριότητας

 1. Η ομάδα κάθεται σε κύκλο και γνωρίζεται λέγοντας τα ονόματά τους και κάτι που τους χαρακτηρίζει, ένα χρώμα, ένα επίθετο, μία ασχολία, κάτι που τους αρέσει να κάνουν. Σκοπός είναι να γνωριστούν, να δημιουργηθεί ζεστή ατμόσφαιρα και να βρουν κοινά μεταξύ τους.
 2. Ο/η συντονιστής/νίστρια χωρίζει σε ομάδες (μικτές) τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες και ζητά να κάτσουν με τις καρέκλες τους σε κύκλο ή γύρω από ένα τραπέζι. Δίνει μία κάρτα με το εξής θέμα συζήτησης: «Συζητήστε στην ομάδα τι σημαίνει να έχει κάποιος τον ρόλο του μέντορα; Λάβετε υπόψη ότι ο Μέντορας ήταν ο πιστός πατρικός φίλος του Οδυσσέα στην Οδύσσεια του Ομήρου. Αυτός ανέλαβε τον ρόλο του υποστηρικτή, καθοδηγητή και συμβούλου του νεαρού και αδύναμου γιου του Οδυσσέα, Τηλέμαχου, τα χρόνια που ο Οδυσσέας απομακρύνθηκε από τον γιο του για τον πόλεμο στην Τροία». Δίνει 20-25 λεπτά χρόνο και ζητά ένας/μία να γράφει τα αποτελέσματα της ομάδας και ένας/μία να αναλάβει να τα παρουσιάσει. Γίνονται οι παρουσιάσεις και ο/η συντονιστής/νίστρια αναστοχαστικά ρωτά:
  • Ποιες λέξεις από την περιγραφή του Μέντορα νοηματοδοτούν τον ρόλο του/της;
  • Είναι εθελοντικός ή υποχρεωτικός ο ρόλος του/της μέντορα;
 3. Ζητά να γυρίσουν στις ομάδες και με βάση όσα ειπώθηκαν να γράψουν τι μπορεί να σημαίνει η
  μεντορική σχέση μεταξύ του νέου στο σχολείο (στην προκειμένη περίπτωση πρόσφυγα) και του
  παλαιού ή μεταξύ γονέων που είναι νέοι στον τόπο (στην προκειμένη περίπτωση πρόσφυγες) και
  αυτών που ήδη γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες της σχολικής κοινότητας στον τόπο τους. Είναι δεδομένο ότι θα τεθούν πολλοί παράμετροι που αφορούν τη γλώσσα, την επικοινωνία, τη χρονική διάρκεια που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο κ.ά. αλλά και πολλές ανάγκες για
  συμβουλή, υποστήριξη και καθοδήγηση.
 4. Ο/η συντονιστής/στρια ζητά να σκεφτούν στις ομάδες και να καταγράψουν τις δεξιότητες και
  χαρακτηριστικά του/της Μέντορα των προσφύγων στη σχολική κοινότητα. Σχεδιάζει ένα περίγραμμα ανθρώπου και ζητά ένας/μία από κάθε ομάδα να γράψει μέσα στο περίγραμμα τα αποτελέσματα της ομάδας. Γίνεται συζήτηση και αναφορά στα χαρακτηριστικά της καλής επικοινωνίας, της πολυγλωσσίας, της υπομονής, της επιμονής, του σεβασμού, της αμοιβαιότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης, της ετοιμότητας, της φιλικότητας κ.ά.
  Ο/η συντονιστής/στρια ρωτά ποιοι/ες νιώθουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως μέντορες των
  παιδιών/γονέων προσφύγων.
 5. Ο/η συντονιστής/στρια αναφέρεται διεξοδικά στις υποχρεώσεις του/της μέντορα ή τις δείχνει με
  παρουσίαση ppt. Είναι σημαντικό να ορισθεί η κοινή συνάντηση των δύο πλευρών ή η επικοινωνία ώστε να συζητούν τις ανάγκες που έχει ο/πρόσφυγας σχετικά με τις διαδικασίες της σχολικής κοινότητας. Επίσης, είναι καθοριστικό να γίνει αντιληπτό ότι η μεντορεία αφορά τη συμπερίληψη των παιδιών στο σχολείο και θέματα που μπορεί ένα παιδί ή ένας γονέας να γνωρίζει. Για αυτό ο/η μέντορας θα πρέπει να γνωρίζει σε ποιον/ποιαν παραπέμπει όταν δεν ξέρει να επιλύσει το ζήτημα του/της εταίρου. Ο/η συντονιστής/στρια φροντίζει να σχηματιστούν τα ζευγάρια (είναι καλό να υπάρχει δυνατότητα οι μαθητές/τριες να κάτσουν στο ίδιο θρανίο) και να ενημερώνεται συχνά από όλους τους εμπλεκόμενους για την πορεία του προγράμματος.
  Ο/η ίδιος/α λειτουργεί ως μέντορας των μεντόρων. Θα είναι θαυμάσιο για αυτό να υπάρχει
  συντονιστική ομάδα με μέντορες εκπαιδευτικούς. Το εργαστήριο κλείνει με αναφορά στην τακτική αξιολόγηση του προγράμματος: Ημερολόγιο μεντόρων, τακτικές συναντήσεις.

Αποτίμηση

Δελτίο εξόδου από το εργαστήριο.
Αναστοχαστικό ημερολόγιο των μεντόρων με αναφορές γεγονότων.
Τακτική συνάντηση συντονιστή με την ομάδα μεντόρων και με όλη την ομάδα.

Διάρκεια: 180 λεπτά

Υλικά:

 1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής
 2. βιντεοπροβολέας.
 3. παρουσίαση ppt.
 4. μαρκαδόροι.
 5. κάρτα-Φύλλο Εργασίας.
 6. χαρτί σεμιναρίου ή ρολό χαρτί του μέτρου.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Μόλις”