Δράσεις συμπερίληψης στην τάξη και έξω από αυτήν ΙΙ

Οι μαθητές/τριες ενός τμήματος/μιας τάξης συμμετέχουν σε μια κοινή δραστηριότητα με στόχο τη συμπερίληψη και τη δημοκρατική συνύπαρξη.

Ποιοί είμαστε;

Βήματα δραστηριότητας

  1. Κάποιος/α εκπαιδευτικός παίρνει την πρωτοβουλία και ζητά από τους/τις μαθητές/τις μαθήτριες να φέρουν φωτογραφίες τους.
  2. Οι μαθητές/τριες αποφασίζουν με τον/την εκπαιδευτικό σε ποιο χώρο της τάξης και με ποιον τρόπο θα τοποθετήσουν τις φωτογραφίες, έτσι ώστε να υπάρχει στην τάξη ένα κολάζ με φωτογραφίες από όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες.
  3. Όταν το κολάζ δημιουργηθεί, η ομάδα μπορεί να ζητήσει και από τους/τις εκπαιδευτικούς, που συνεργάζονται μαζί της, να φέρουν φωτογραφίες και να τις προσθέσουν. Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει και σε ψηφιακή μορφή.

Ας διακοσμήσουμε την τάξη μας

Βήματα δραστηριότητας

  1. Ο/Η εκπαιδευτικός μαζί με τους/τις μαθητές/τις μαθήτριες συζητούν για την διακόσμηση της τάξης. Συγκεντρώνουν ιδέες και οργανώνουν τον τρόπο εφαρμογής.
  2. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν μια δράση (π.χ. τις ζωγραφιές, τη συγκέντρωση φωτογραφιών, το κολάζ κ.ά.).
  3. Όταν η τάξη διακοσμηθεί, μπορεί να διοργανωθεί μια εκδήλωση εγκαινίων, προκειμένου να προσκληθούν οι γονείς ή ένα άλλο τμήμα και οι μαθητές/τριες να ξεναγήσουν τους επισκέπτες στον χώρο τους.

Δίνω τον λόγο σε εσένα…

Βήματα δραστηριότητας

  1. Ο/η εκπαιδευτικός συμφωνεί με τους/τις μαθητές/τριες ότι θα δοκιμάσουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάδραση ερώτησης-απάντησης στην τάξη όταν συζητούν για κάποιο θέμα (είτε αφορά το μάθημα, είτε όχι). Η αλλαγή είναι ότι αντί να δίνει ο/η εκπαιδευτικός τον λόγο σε κάθε μαθητή/τρια που σηκώνει χέρι για να μιλήσει, να το κάνει ο προηγούμενος μαθητής/τρια που μίλησε.
  2. Δοκιμάζουν στην πράξη τη συμφωνημένη συνθήκη.
  3. Γίνεται συζήτηση για τα οφέλη και τις δυσκολίες μιας τέτοιας αλλαγής. Συζητούν πιθανές εναλλακτικές και αποφασίζουν εάν θα υιοθετήσουν κάποιον από τους προτεινόμενους τρόπους.

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στην τάξη: Τι συναισθήματα μου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; Τι σκέψεις έκανα σχετικά; Τι κρατάω;

Διάρκεια: κάθε δραστηριότητα από 45 λεπτά έως 180 λεπτά.

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Mόλις”