Σύγκρινέ το

Οι μαθητές/τριες του σχολείου θα παρουσιάσουν ατομικά ένα παιχνίδι από τη χώρα/πολιτισμό/παράδοσή τους και θα εξερευνήσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ τους.

Βήματα δραστηριότητας

  1. Ζητείται από τις μαθήτριες/ες να να προετοιμάσουν μια παρουσίαση για ένα παραδοσιακό παιχνίδι από τη χώρα καταγωγής τους χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές (υλικό από το Διαδίκτυο, βιβλία ή πληροφορίες από τις δικές τους εμπειρίες ή της οικογένειάς τους). Γράφοντας  για το παιχνίδι τους πρέπει να έχουν στο νου τους, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω στοιχεία: Έχει το όνομα του παιχνιδιού κάποιο νόημα; Απαιτεί εξοπλισμό (μπάλα, ρακέτα κ.λπ.); Το παιχνίδι προωθεί τη συνεργασία ή τον ανταγωνισμό; Προωθεί κάποιες άλλες αξίες που δεν φαίνονται τόσο άμεσα; Το παιχνίδι εστιάζει περισσότερο σε κινητική δραστηριότητα ή στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την ψυχαγωγία; Απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες; Είναι το παιχνίδι προσιτό και στα δύο φύλα; (επιτρέπεται στα αγόρια και τα κορίτσια να παίζουν μαζί;)
  2. Ο/η εκπαιδευτικός αποφασίζει ανάλογα με τον αριθμό των παιχνιδιών πόσα από αυτά θα παρουσιαστούν και θα παιχτούν σε κάθε εργαστήριο/μάθημα. Ιδανικά, την παρουσίαση του κάθε παιχνιδιού ακολουθεί η πρακτική εξάσκηση όπου οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να το παίξουν (απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού ή παραλλαγή αυτού).
  3. Στο τέλος του κάθε μαθήματος γίνεται αναστοχαστική συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες: Ποιες ομοιότητες και διαφορές εντοπίζετε μεταξύ των διαφόρων παιχνιδιών; Ποιες αξίες προωθεί το κάθε παιχνίδι, όπως η ανταγωνιστικότητα και η συνεργασία, το ευ αγωνίζεσθαι, ο σεβασμός; Ο/η εκπαιδευτικός προσφέρει την ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω στον πλούτο και την πολυμορφία του κόσμου καθώς και τη σημασία της μάθησης και του σεβασμού των πρακτικών των άλλων προκειμένου να τους κατανοήσουν καλύτερα. Προτείνεται να δημιουργηθεί μια λίστα με όλα τα παιχνίδια και ως επέκταση της δραστηριότητας οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια του διαδικτύου και βιβλίων να την εμπλουτίσουν με παιχνίδια από όλο τον κόσμο.

Αποτίμηση

Η αναστοχαστική συζήτηση στο τέλος τους μαθήματος/εργαστηρίου.

Διάρκεια: 60-90 λεπτά

Υλικά / Πηγές :

  1. Tα υλικά που απαιτούνται για κάθε παιχνίδι.
  2. “Μαθαίνοντας να παίζουμε μαζί”: https://jliflc.com/wp-content/uploads/2018/08/Arigatou-GPS-No2-Learning-to-Play-Together-EN.pdf

Περισσότερες δραστηριότητες της κατηγορίας “Μόλις”