Demokratilæring i klasserommet

I November er det 15 år siden Wergelandsenteret ble opprettet for å fremme utdanning som en viktig vei til demokrati og menneskerettigheter i Norge og Europa. Vi inviterer til seminar på Sentralen i Oslo 23. november.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Sindre Lysø og to tidligere kunnskapsministre, NORAD-direktør Bård Vegar Solhjell og stortingsrepresentant Jan Tore Sanner kommer. Sammen med Wergelandsenterets direktør, Ana Perona- Fjeldstad, vil de se på de største utfordringene og mulighetene for demokrati i verden og Europa dag, og hvilken rolle utdanning kan spille for oppslutningen om demokrati og menneskerettigheter. Samtalen ledes av styreleder på Wergelandsenteret, Inga Bostad.

Lansering av ressurser om 22. juli, demokrati og medborgerskap 

Vi lanserer også nye nettbaserte læringsressurser for skolen om hvordan undervise om 22. juli, demokrati og medborgerskap. Ressursene er utviklet i samarbeid med lærerutdanningen på NTNU. Vi reflekterer samtidig over erfaringer fra utviklingen av det nasjonale læringstilbudet 22. juli og demokratisk medborgerskap.

Avslutning og invitasjon til mottakelse med lett servering.

Seminaret er på norsk og strømmes på Facebook. Hvis du ønsker å delta fysisk, må du registrere deg i skjemaet nedenfor. Påmeldingsskjemaet stenges når det ikke lenger er ledige plasser.

I anledning 15 års-jubileet inviterer vi til en serie med seminarer om demokrati- og menneskerettighetslæring i Norge og Europa. Vi deler historier og erfaringer fra prosjektene hvor vi har vært med å forme utdanning for demokrati og menneskerettigheter i mange europeiske land, og som samtidig har vært med å forme oss som senter. Samtidig ønsker vi å rette blikket fremover på hvorfor utdanning kan spille en viktig rolle når demokratiet trues fra mange kanter.

Mer informasjon om EWC 15th Anniversary Seminars her