Greek Delegation of Experts Explores Oslo’s Anti-Bullying Initiatives

October 16-19, 2023, we had the honor of hosting a distinguished Greek Delegation of experts who embarked on a Study Visit focused on bullying prevention and anti-bullying practices in education. The delegation’s visit proved to be a fruitful exchange of ideas, experiences, and strategies in the fight against bullying.

Demokratilæring i klasserommet

I November er det 15 år siden Wergelandsenteret ble opprettet for å fremme utdanning som en viktig vei til demokrati og menneskerettigheter i Norge og Europa. Vi inviterer til seminar på Sentralen i Oslo 23. november.