Το Σχολείο «Ελπίδα»

H κοινότητα του σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντής/ντρια) στο εργαστήριο θα εργαστούν ομάδικα με μία μελέτη περίπτωσης, του σχολείου «Ελπίδα». Έτσι, θα διερευνήσουν και θα συζητήσουν τα ζητήματα που προκύπτουν από την έλευση μαθητών/τριών προσφύγων στο σχολείο και θα προτείνουν τρόπους διαχείρισης τους με σκοπό τη δημιουργία συμπεριληπτικού κλίματος στο σχολείο που εξασφαλίζει το δικαίωμα στην εκπαίδευση στα παιδιά πρόσφυγες.

τα άτομα που συμμετέχουν να:

 • εντοπίσουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν όλοι πρόσβαση στην εκπαίδευση
 • εξετάσουν τα εμπόδια για ισότητα στην ευρύτερη κοινότητα
 • προβληματιστούν για το ποιος έχει την ευθύνη για την άρση των εμποδίων για ισότητα,
 • διερευνήσουν τρόπους για τη διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν.
 • αναστοχάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εκπαιδευτικές ανάγκες διαφορετικών ομάδων ανθρώπων
 • προβληματίζονται για πιθανές διαπολιτισμικές διαφορές
 • αναγνωρίζουν την οπτική των άλλων
 • συνεργάζονται από κοινού για την εξεύρεση λύσεων που ικανοποιούν όλα τα μέρη.

Βήματα Δραστηριότητας

 1. Σε ομάδες των 4-5 ατόμων τα άτομα που συμμετέχουν διαβάζουν αντίγραφα της ιστορίας του σχολείου «Ελπίδα» και του φύλλου εργασίας.
 2. Αφού διαβάσουν, σημειώνουν την πρώτη στήλη (προβλήματα) για κάθε ομάδα ανθρώπων και πιθανές λύσεις για κάθε πυλώνα όπου η κάθε μία αντιστοιχεί (διδασκαλία και μάθηση, διοίκηση και σχολικός πολιτισμός, συνεργασία με την κοινότητα).
 3. Γίνεται αναστοχαστική συζήτηση για το δικαίωμα της εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των διαφορετικών ατόμων, τη συλλογική και ατομική ευθύνη.

Αποτίμηση

Αναστοχαστικός κύκλος στο τέλος της δραστηριότητας.

Διάρκεια – Υλικά

45-60 λεπτά

 1. αντίγραφα από την ιστορία του σχολείου «Ελπίδα»
 2. αντίγραφα από το φύλλο Εργασίας.