Οδηγός χρήσης

Το εγχειρίδιο περιέχει προτάσεις και δράσεις που
έχουν εφαρμοστεί στην πράξη στις επιμορφώσεις
και στα σχολεία του έργου “Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία”.

Περιγραφή:

Στις «31 Βασικές Δραστηριότητες» περιλαμβάνονται εργαστήρια, δηλαδή ένα σύνολο δραστηριοτήτων σε συνδυασμό και δραστηριότητες μικρότερης διάρκειας με ενασχόληση σε ένα θέμα. Το υλικό είναι δομημένο σύμφωνα με τις κατηγορίες “Πριν”, “Μόλις” και “Αφού”, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου, ανάλογα με τη σχέση του με τους νέους μαθητές και μαθήτριες προσφυγικών εμπειριών. Κάθε καρτέλα δραστηριότητας περιλαμβάνει τον τίτλο, τη διάρκεια, την περιγραφή, τους μαθησιακούς στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα βήματα της δραστηριότητας, τα απαιτούμενα υλικά και πηγές καθώς και τον τρόπο αποτίμησής της.
Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται παρακάτω συντομευμένες για ευκολία στη χρήση της πλατφόρμας. Για το πλήρες κείμενο κάθε δραστηριότητας καθώς και τη θεωρητική πλαισίωση μπορείτε να αποθηκεύσετε κάθε αρχείο δραστηριότητας ή ολόκληρο το εγχειρίδιο το οποίο διατίθεται ελεύθερα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Η συμπερίληψη παιδιών με προσφυγική εμπειρία είναι μια νέα ανάγκη του σχολείου. Οι δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, την προετοιμασία της και τέλος την εφαρμογή δραστηριοτήτων.

Πριν προχωρήσει στην εφαρμογή δράσεων, χρειάζεται να ευαισθητοποιήσει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για το τι είναι πρόσφυγας, γιατί βρέθηκε στη χώρα, ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,ποιες ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες έχει, σε ποιες συνθήκες ζει.
Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να ενσωματώσει αυτή την ευαισθητοποίηση στη λειτουργία του σχολείου, να κατανοήσει τις παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν, να αναστοχαστεί στις αντιλήψεις παιδιών και ενηλίκων, τον βαθμό ετοιμότητας του σχολείου και να χτίσει πάνω στην
διερεύνηση της δημοκρατικότητας και του συμπεριληπτικού κλίματος που έχει κατακτήσει ήδη. Σε αυτή την προετοιμασία η δημιουργία κατάλληλου κλίματος είναι βοηθητική.

Tο σχολείο υποδέχεται ήδη τους νέους μαθητές και νέες μαθήτριες. Χρειάζεται να οργανώσει γρήγορα τη συμπερίληψή τους, θέτοντας σε εφαρμογή βασικές λειτουργίες που θα διευκολύνουν παλιούς και νέους μαθητές και θα περιγράψουν τις σχέσεις τους με ασφαλή τρόπο.
Αφού γίνουν οι πρώτες απαραίτητες ενέργειες, είναι καιρός να προχωρήσει το σχολείο σε δράσεις που βοηθούν όλα τα παιδιά να αισθανθούν καλοδεχούμενα και ισότιμα. Αν το σχολείο ξεκινήσει απ’ αυτό το σημείο, καλό είναι να χρησιμοποιήσει τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, αλλά προτείνονται όσες περιλαμβάνονται στην προηγούμενη φάση (ΠΡΙΝ).

Αν οι νέοι μαθητές και μαθήτριες φοιτούν ήδη στο σχολείο, δεν χάνουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της προσφυγικής τους εμπειρίας και δεν παύουν να βρίσκονται αθέλητα σε ξένο τόπο. Οι δραστηριότητες που προτείνονται εδώ, ανταποκρίνονται στην ανάγκη για εμβάθυνση της ευαισθητοποίησης του πρώτου μέρους (ΠΡΙΝ).

Εξοικειωμένο με τους νέους μαθητές και μαθήτριες το σχολείο, αξίζει να προχωρήσει σε διερεύνηση των θέσεων και των απόψεων των μελών του για την ετερότητα, να ασκηθεί στην προσέγγιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων, να θυμηθεί πως κάθε παιδί έχει όνειρα για το μέλλον.