Δράσεις συμπερίληψης στην τάξη (και έξω από αυτήν) Ι

Ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο. Προτείνεται να πραγματοποιηθούν, αν είναι δυνατόν, σε εξωτερικό χώρο.

Περιγραφή

Προτεινόμενες δραστηριότητες: Κάνε έναν κύκλο, Κινέζικα Ξυλάκια, Η σκυταλοδρομία της αλφαβήτου.

οι μαθητές/τριες με προσφυγικό υπόβαθρο να:

 • συνεργαστούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες του σχολείου
 • συμμετάσχουν σε μια κοινή δράση με στόχο την συνεργασία και τον συντονισμό.
 • συνεργάζονται με τους/τις υπόλοιπους/ες μαθητές/τριες του τμήματος/της τάξης
 • αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την καλύτερη τεχνική για να πετύχουν το στόχο τους
 • επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Βήματα:

 • Ο/ Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να δημιουργήσουν έναν κύκλο (όρθιοι, καθιστοί στο πάτωμα ή σε καρέκλες) σε ορισμένο χρόνο (π.χ. έως ότου μετρήσει έως το 10).
 • Οι μαθητές/τριες συντονίζονται και δημιουργούν τον χώρο που χρειάζονται για να γίνει ο κύκλος. Αφού το κάνουν, κάνουν τον κύκλο. Αν έχει παρέλθει ο χρόνος, ο εκπαιδευτικός ζητά να επαναλάβουν τη διαδικασία.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά να σκορπιστούν και να ξανακάνουν τον κύκλο σε λιγότερο χρόνο.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά να σκορπιστούν και να ξανακάνουν τον κύκλο σε απόλυτη ησυχία.

Βήματα:

 • Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε ζευγάρια και το κάθε ζευγάρι είναι συνδεδεμένο με ένα ξυλάκι ή μολύβι που συγκρατούν με τις άκρες των δακτύλων τους. Θα πρέπει να καλύψουν μια συγκεκριμένη απόσταση χωρίς να τους πέσει το μολύβι ή το ξυλάκι.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε ζευγάρια και το κάθε ζευγάρι είναι συνδεδεμένο με ένα ξυλάκι ή μολύβι που συγκρατούν με τις άκρες των δακτύλων τους. Θα πρέπει να καλύψουν μια συγκεκριμένη απόσταση χωρίς να τους πέσει το μολύβι ή το ξυλάκι.
 • Δίνεται λίγος χρόνος να εξασκηθούν τα ζευγάρια.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός σχηματίζει ομάδες των τεσσάρων ενώνοντας ζευγάρια και τους ζητά να καλύψουν την ίδια απόσταση αλλά αυτή τη φορά προσπαθώντας να συντονιστούν και οι τέσσερις μαζί. Αν πέσει το ξυλάκι μεταξύ δύο μαθητών/τριών, ολόκληρη η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στην αφετηρία και να ξεκινήσει ξανά. Οι ομάδες είναι ελεύθερες να αναπτύξουν την καλύτερη τεχνική και στρατηγική για να κινηθούν γρήγορα ως το τέλος, χωρίς να ρίξουν τα ξυλάκια.
 • Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας, οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά και να μεγαλώσουν οι ομάδες. Μπορούν να υπάρχουν και παρατηρητές που να παρατηρούν σχολιάζουν στη συνέχεια τον τρόπο συνεργασίας των ομάδων.

Βήματα:

 • Ο/Η εκπαιδευτικός προετοιμάζει τον χώρο τοποθετώντας στη μία άκρη του στο πάτωμα τις κάρτες/χαρτόνια με τα γράμματα. Στην άλλη άκρη τοποθετεί ένα σχοινί «μπουγάδας» με μανταλάκια.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/τριες σε τρεις/τέσσερις ομάδες ) και τους ζητάει να στοιχηθούν σε σειρά πίσω από το σχοινί με τα μανταλάκια
 • Δίνεται λίγος χρόνος να εξασκηθούν τα ζευγάρια.
 • Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις μαθητές/τριες να φτιάξουν μία λέξη με τόσα γράμματα όσα και οι παίκτες της κάθε ομάδας. Για παράδειγμα: «Βρείτε και σχηματίστε με τις κάρτες που υπάρχουν στο πάτωμα μια λέξη με 5 γράμματα». Ο/Η εκπαιδευτικός τους δίνει λίγα λεπτά να σκεφτούν μία λέξη και στη συνέχεια με το σήμα του/της, κάθε ομάδα στέλνει τον πρώτο της παίκτη να πάρει μία κάρτα με ένα από τα γράμματα της λέξης που σκέφτηκαν και να επιστρέψει, προκειμένου, να κρεμάσει την καρτέλα στην πλευρά του σκοινιού που αντιστοιχεί στην ομάδα του. Στη συνέχεια, ο πρώτος παίκτης της ομάδας ακουμπάει τον επόμενο παίκτη, ο οποίος εκτελεί την ίδια δραστηριότητα, μέχρι μία από τις ομάδες να ολοκληρώσει τη λέξη που σκέφτηκε και να πάρει πόντο.
 • Ακολουθώντας την αρχή της αλληλουχίας, αυξάνεται σταδιακά το επίπεδο πρόκλησης.

Αποτίμηση

Αναστοχαστική συζήτηση στην τάξη
● Τι συναισθήματα μου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης;
● Τι σκέψεις έκανα σχετικά; Τι κρατάω;

Διάρκεια – Υλικά

45 λεπτά κάθε δραστηριότητα

 1. Για τα κινέζικα ξυλάκια: Κινέζικα ξυλάκια ή μολύβια, κ.λπ. (περίπου 15 εκ. μήκος).
  https://www.living-democracy.com/el/textbooks/volume-6/chapter-1/exercise-5/
  Για την σκυταλοδρομία της αλφαβήτου:
 2. Κάρτες ή μικρά χαρτόνια με γράμματα της ελληνικής γλώσσας.
 3. Σχοινί, μανταλάκι.