Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών/τριών για το σχολικό κλίμα σε σχέση με τη συμπερίληψη

Με πρωτοβουλία ομάδας εκπαιδευτικών, διερευνώνται οι αντιλήψεις των μαθητών/τριών του σχολείου για το σχολικό κλίμα του σχολείου τους σε σχέση με τη συμπερίληψη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα αναδείξει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και πιθανά ζητήματα τα οποία αν δεν θεραπευθούν θα αντιμετωπίσουν και οι πρόσφυγες. Τα αποτελέσματα θα επικοινωνηθούν με τους μαθητές/τις μαθήτριες σε σύντομο εργαστήριο ώστε να ξεκινήσει ο μετασχηματισμός και η αλλαγή, αν χρειάζεται.

 • διερεύνηση των αντιλήψεων της μαθητικής κοινότητας
 • ανάδειξη αναγκών και ζητημάτων προς διαχείριση
 • εμπλοκή της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της συμπερίληψης
 • καλλιέργεια ενδιαφέροντος και ευθύνης.
 • οργανώνουν κοινές δράσεις για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος
 • εκτιμούν τις αντιλήψεις των μαθητών/τριών για το σχολικό κλίμα και τη συμπερίληψη ως οδοδείκτες για δράση για την αλλαγή ή τη βελτίωση
 • δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα παιδιά πρόσφυγες που υποδέχονται στο σχολείο τους
 • επιδιώκουν την έκφραση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες ώστε να αντιμετωπίζονται.

Ειδικότερα οι μαθητές/τριες να:

 • νιώθουν ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας
 • αναλαμβάνουν ευθύνη για την ανάπτυξη καλού σχολικού κλίματος που στοχεύει στη συμπερίληψη των μαθητών/τριών προσφύγων.

Βήματα Δραστηριότητας

 1. Η ομάδα εργασίας των εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου, ενημερώνει τη μαθητική κοινότητα για τη δραστηριότητα. Το ερωτηματολόγιο δίνεται στους γονείς για την έγγραφη συγκατάθεσή τους.
 2. Η μαθητική κοινότητα απαντά στο ερωτηματολόγιο διαδικτυακά και η ομάδα εργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα.
 3. Οργανώνεται εργαστήριο εκπαιδευτικών και μαθητριών/των για παρουσίαση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση αναγκών – πιθανών αξόνων δράσης.

Αποτίμηση

Δημιουργία σύντομου ερωτηματολογίου με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που θα δοθεί στο τέλος του εργαστηρίου σε όλα τα άτομα.

Διάρκεια – Υλικά

2 εβδομάδες

 1. “Η ζωή μετά το κοντέινερ’’ Στεργίου – Σιμόπουλος (2019)
 2. ερωτηματολόγιο (διαθέσιμο παρακάτω).