Δημιουργία και μετάφραση επιγραφών/πινακίδων, κανόνων

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες θα συνεργαστούν προκειμένου να μάθουν ποιες είναι οι χώρες καταγωγής και οι μητρικές γλώσσες των πολύγλωσσων συμμαθητών/τριών τους και των παιδιών με προσφυγική εμπειρία. Ακόμη, θα συναποφασίσουν τι επιγραφές χρειάζεται να τοποθετηθούν στο σχολείο και να μεταφραστούν σε όλες τις μητρικές γλώσσες καθώς και τα κείμενα κανονισμών προκειμένου να αποκτήσουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες: α) τη γνώση και την κατανόηση τόσο της χωροταξίας του σχολείου και β) των βασικών κανονισμών λειτουργίας του.

οι μαθήτριες/ες να:

 • συνεργαστούν ξεπερνώντας γλωσσικά εμπόδια
 • αποκτήσουν γνώση της χωροταξίας του σχολείου και βασικών σημείων που πρέπει να γνωρίζουν,
 • αποκτήσουν γνώση των βασικών κανονισμών που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την ομαλή ένταξη των πολύγλωσσων παιδιών σε αυτή,
 • έρθουν σε επαφή οι γηγενείς μαθητές με τη γλωσσική ποικιλία που φέρουν οι μαθητές/τριες με άλλα γλωσσικά υπόβαθρα
 • αλληλεπιδράσουν τα παιδιά ώστε να δεθούν σαν ομάδα,
 • καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους,
 • δημιουργήσουν ένα ευχάριστο και θετικό κλίμα στην τάξη,
 • αναδείξουν την αξία της πολυγλωσσίας και της διαγλωσσικότητας,
 • χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο που συναντάμε στον χώρο του σχολείου.
 • επικοινωνούν
 • είναι σε θέση να γνωρίζουν το σχολείο τους και να προσανατολίζονται
 • αναγνωρίζουν καλύτερα τη νέα τους εκπαιδευτική πραγματικότητα και κατά συνέπεια τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τους κανόνες της χώρας
 • ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την συμπερίληψη της γλώσσας καταγωγής τους αλλά και μέσα από τη γλωσσική τους αφύπνιση/γνωριμία με νέα γλωσσικά ρεπερτόρια.

Βήματα Δραστηριότητας

 1. Ο σύλλογος εκπαιδευτικών αποφασίζει ώστε ό,τι χρειάζονται οι μαθητές/τριες στη ζωή τους στο σχολείο να υπάρχει στις μητρικές γλώσσες όλων των παιδιών και ορίζει ομάδα εργασίας από τα μέλη του γι’ αυτό τον σκοπό και εκλέγεται από τη μαθητική κοινότητα μια αντιπροσωπευτική ομάδα συνεργασίας γι’ αυτόν τον σκοπό.
 2. Η ομάδα εργασίας στην πλήρη σύνθεσή της φροντίζει να συλλέξει πληροφορίες για την καταγωγή όλων των μαθητών/τριών του σχολείου. Καταγράφει τις χώρες καταγωγής και τις μητρικές γλώσσες οι οποίες μιλιούνται εκεί. Ενδιαφέρον θα ήταν τα στοιχεία να συλλεχθούν από συμμαθητές/τριες γηγενείς. Κάθε μαθητής/τρια, που είναι παλαιότερος/η στο σχολείο ως μέντορας (βλ. Δραστηριότητα: «Μέντορες στο σχολείο») θα αναλάβει ένα μαθητή/μία μαθήτρια με προσφυγική εμπειρία.
 3. Δίνεται στους/στις μαθητές/τριες ένα σχεδιάγραμμα-χάρτης του σχολείου εικονογραφημένο και ενδεχομένως ξενάγηση στους χώρους του σχολείου από τους/τις συμμαθητές/ τριες και κάποιον/αν υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό. Συζητείται ποιες επιγραφές θεωρούν απαραίτητες στον χώρο του σχολείου προκειμένου να μπορούν οι μαθητές/ τριες με προσφυγικό υπόβαθρο να γνωρίζουν τι είναι ή που βρίσκεται το καθετί.
 4. Ο σύλλογος εκπαιδευτικών επικυρώνει το αποτέλεσμα της εργασίας της ομάδας και φροντίζει για την υλοποίησή του. Οι μαθητές/τριες συνδημιουργούν πολυτροπικά τα τελικά προϊόντα επιγραφών και ύστερα από την έγκριση μπορούν να τυπωθούν από γραφιστικές υπηρεσίες ή να κολληθούν τα αυθεντικά (με γκράφιτι, με κολάζ κ.λ.π.). Ως συμβολικό άνοιγμα στην πολυγλωσσία θα μπορούσαν οι επιγραφές να τοποθετηθούν με την παρουσία του 15μελούς και των προεδρείων. Ο σύλλογος γονέων και η τοπική κοινότητα είναι πιθανοί συνεργάτες που θα μπορούσαν να συνδράμουν με τη διοργάνωση μιας μικρής γιορτής.

Αποτίμηση

Αναστοχασμός-συζήτηση για τα συναισθήματα που τους γεννήθηκαν όταν είδαν ή άκουσαν άλλες γλώσσες γραμμένες όταν στο σχολείο εμπεριεχόταν η μητρική τους γλώσσα (νομιμοποίηση από το επίσημο σχολικό σύστημα).

Διάρκεια – Πηγές:

90 λεπτά

 1. https://mefesi.pi.ac.cy/files/docs/users/kyprianou.d2/OdigosYpodoxis.pdf
 2. https://www.refugee.info/greece/education–greece?language=en
 3. https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=notice_display&id=34953
 4. https://www.teach4integration.gr/wp-content/uploads/2019/07/Unicefweb.pdf
 5. Γάτση, Γ. (2020). «Εκπαιδευτικές πρακτικές ενδυνάμωσης της συνεχώς εξελισσόμενης ταυτότητας των παιδιών με προσφυγικό υπόβαθρο εντός και εκτός τάξης»